Publikációk

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE

KÖNYVEK

Átkelések. A romaképkészítés (an)archeológiája

Budapest, Gondolat Kiadó, 2017, 312 p. ISBN: 9789636936433

TANULMÁNYOK IDEGEN NYELVEN

The Intersecting Gaps of Unknowing

ROMAMOMA Blog, 2021.
https://eriac.org/the-intersecting-gaps-of-unknowing/ (Utolsó letöltés: 2021. dec. 29. 19:37:18)

Passings to the Margin: Berlin, 1932

In: Radmila Mladenova, Tobias von Borcke, Pavel Brunssen, Markus End und Anja Reuss (eds.) Antigypsyism and Film / Antiziganismus und Film, Heidelberg: Heidelberg University Publishing, 2020, pp. 99-112.
https://heiup.uni-heidelberg.de/catalog/book/650?lang=en

Nachkömmlige: Leszármazottak (2004)

In: Bühler, Daniel; Hilfenhaus, Dominik; Krause, Stephan (szerk.) Klassiker des ungarischen Films. Marburg: Schüren Verlag (2019) 240 p. pp. 219-226.

Paramichi Films for the Invisible Museum

In: J. Angel- O. Hudec – E. Mazalanova- Z. Révészová – E. Rigová (szerk.): Invisible Museum, Tranzit.sk., 2019.

“I am free to choose, as a Sinteza and as a woman.” Das falsche Wort (The Lie, 1987)

In: Karola Gramann and Heide Schlüpmann (eds) in collaboration with Andrea Haller: Geschichtsanschauungen, Views of History, Kinothek Asta Nielsen e.V., Frankfurt am Main 2019, pp. 268-272.
https://www.remake-festival.de/en/published-work/

The Eastern Narrative and Representation in Relation to Roma

RomArchive, 2018.
https://www.romarchive.eu/en/film/eastern-narrative-and-filmic-representation-roma/

Screened Otherness: A Media Archaeology of the Romani’s Criminalization

In: Grzinic, Marina (szerk.) Regimes of Invisibility in Contemporary Art, Theory and Culture: Image, Racialization, History, Houndmills in Basingstoke, Egyesült Királyság /Anglia: Palgrave Macmillan, pp. 141-157.

“Playing a Film Festival Jury: Cooperative Competition in the Classroom.”

Alphaville: Journal of Film and Screen Media, no. 14, Winter 2017, pp. 202–206. ISSN: 2009-4078.
www.alphavillejournal.com/Issue14/Dossier.pdf

“Their Life and Our Vicarious Experiences – On Human Rights Film and Festivals”

Politics and Culture, 2008, Issue 2.
http://aspen.conncoll.edu/politicsandculture/arts.cfm?id=73 (not available)

TANULMÁNYOK MAGYAR NYELVEN

Bevezető gondolatok: Elképzelt nemzeti filmművészet egy egyetemközi projekt tükrében

Apertúra, 2021. nyár.
https://www.apertura.hu/2021/nyar/pocsik-bevezeto-gondolatok-elkepzelt-nemzeti-filmmuveszet-egy-egyetemkozi-projekt-tukreben/

Akaratlagos felejtések és emlékezetek. Varga Ágota dokumentumfilmjeiről

Élet és irodalom, LXV. évfolyam, 5. szám, 2021. február 5.

Európaiság a (kritikai) filmoktatásban

In: György Kalmár and Zsolt Győri (eds) Europe and European Cinema at Times of Change, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2021, pp. 39-49.

Az archiviológus Forgács

Metropolis, 2020/01., pp. 26-36.
https://metropolis.org.hu/az-archiviologus-forgacs

A romaképkészítés (an)archeológiája. Berlin, 1932/2016

In: Győri Zsolt-Kalmár György (szerk.): Nemek és etnikumok terei a magyar film. ZOOM – A magyar filmtudomány kulcskérdései 5., DTE, 2018.

E-utópiák. Kritikai pedagógia, kultúrakutatás és netgeneráció

Apertúra, 2018. tél.
https://www.apertura.hu/2018/tel/pocsik-e-utopiak-kritikai-pedagogia-kulturakutatas-es-netgeneracio/

A hazai filmtudomány és -oktatás kritikai utópisztikus megközelítése

Apertúra, 2018. ősz.
https://www.apertura.hu/2018/osz/pocsik-a-hazai-filmtudomany-es-oktatas-kritikai-utopisztikus-megkozelitese/

(Müllner Andrással közösen) Fedőemlékek: Romák vizuális emlékezete a Kádár-kori Magyarországból

Filológiai Közlöny, 62: 4, 2016, pp. 323-331.

Vetített képes előadások a szegénységről

Pannonhalmi Szemle 14: 1, 2016, pp. 96-108.

Vásárra viszik a bőrüket: Találkozások Gáspár Győzővel és a Győzike-jelenséggel

In: Bódi, Jenő; Maksa, Gyula; Szijártó, Zsolt (szerk.) Újratöltve: Médiakutatás és mindennapi élet, Budapest, Magyarország, Pécs, Magyarország: Gondolat Kiadó, PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2016.

Teremtő tekintetek. Kritika és nosztalgia. Kovács Endre: Vizafogó, 1968

Tabula, 2015. 16. évf. 1-2. sz.

„Második tekintetek”

Romológia, 2015. tavasz, 3. évf. 8. sz.
https://epa.oszk.hu/02400/02473/00005/pdf/EPA02473_romologia_2015_08_029-046.pdf (Letöltés ideje: 2023. január 24.)

Láthatóvá tenni. A romaképelemzés elmélet és gyakorlata

Apertúra, 2014. nyár-ősz.
https://www.apertura.hu/2014/nyar-osz/pocsik-lathatova-tenni-a-romakepelemzes-elmelete-es-gyakorlata/

Nesszosz-ing pp.

In: Orbán Katalin-Gács Anna (szerk.): Emlékkerti kőoroszlán. Írások György Péter 60. születésnapjára, Eötvös Lorand Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2014, pp. 33-43.

A hetvenes évek „társadalmiasított” filmkultúrájának cigányképei

Apertúra, 2013. tavasz.
http://uj.apertura.hu/2013/tavasz/pocsik-a-hetvenes-evek-tarsadalmiasitott-filmkulturajanak-ciganykepei/ (Utolsó letöltés: 2013. június 20.)

Én, Cséplő György. Schiffer Pál dokumentumfilmjei és a Cséplő Gyuri

Apertúra, 2013. tavasz.
http://uj.apertura.hu/2013/tavasz/pocsik-en-cseplo-gyorgy-schiffer-pal-dokumentumfilmjei-es-a-cseplo-gyuri/ (Utolsó letöltés: 2013. június 20.)

Romák a magyar médiaelemzésekben. Kutatói dilemmák

In: Bogdán Mária, Feschmidt Margit, Guld Ádám (szerk.): „Csak Másban”. Roma reprezentáció a magyar médiában. Budapest – Pécs: Gondolat, 2013, pp.172-202.

Alkimista, antropológus, archeológus

socio.hu, 2013/1.sz.
http://socio.hu/7pdf/9pocsik.pdf (Utolsó letöltés: 2013. június 20.)

A kultúra mozgó képeinek kutatása. A kortárs vizuális antropológiai és a dokumentumfilm-elmélet találkozásai

Replika, 2012/4. 81.sz. pp. 21-32.

A film cigány teste. A magyar filmtörténet cigányképei a kortárs kultúrakutatások tükrében c. doktori disszertáció tézisei

socio.hu, 2012/3. sz.
http://socio.hu/5pdf/6pocsik.pdf (Utolsó letöltés: 2013. május 10.)

Másodlagos élményeink – az emberi jogi filmekről és fesztiválokról

In: A változás kultúrái – Művészet, média, rendszerváltás. Szerk.: Müllner András, Budapest, L’Harmattan – ELTE, MMI, 2011, pp. 93-112.

“Látom, hogy nézek” – Forgács Péter Col Tempo c. kiállítása

Filmkultúra online, 2011.
http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=724 (Utolsó letöltés ideje: 2012. máj. 30.)

Megfigyelő tekintetek. A magyarországi romák ábrázolása a kortárs antropológiai filmelméletek tükrében

In: Etnicitás – Különbségteremtő társadalom, Szerk.: Feischmidt Margit, Gondolat – MTA Nemzeti Etnikai és Kisebbségkutató Intézet, 2010, pp. 407-418.

A Leleplezés szobája – a BBS kiállításon

Filmkultúra online, 2010.
http://www.filmkultura.hu/keptar/tema_reszletek.php?kat_azon=642 (Utolsó letöltés ideje: 2010. július 2.)

Az emberhez méltatlan élet kereteiről – közös indulattal (A szegénység és a társadalmi távolság ábrázolása a hatvanas-hetvenes évek BBS – dokumentumfilmjeiben)

In: A Balázs Béla Stúdió ötven éve. Szerk.: Gelencsér Gábor, Budapest, Műcsarnok 2009, pp. 287-300.

Megfigyelés mozgásban

In: Látás, tekintet, megfigyelés. Szerk.: Kovács Éva, Orbán Jolán és Kasznár Veronika Katalin, Gondolat Kiadó, PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2009, pp. 289-304.

Válogatott cigányképek – Cigányábrázolás a magyar játékfilmekben a hatvanas évektől napjainkig

Tabula, 2006. 9. (2) pp. 241-285.

A dokumentumfilm hangvilága

Filmtett, 2006.
http://www.filmtett.ro/cikk/31/a-dokumentumfilm-hangvilaga (Utolsó letöltés: 2007. szeptember 15.)

Közszolgálatiság és diskurzus –Az olaszliszkai tragédia a médiában

Beszélő, 2007. május.

Roma identitás(ok) megközelítésmódjai

Tabula, 2004. 7(2) pp. 327- 332.

A romák ábrázolása a rendszerváltás utáni magyar dokumentumfilmekben

Metropolis, 2004. tavasz.
http://metropolis.org.hu/?pid=16&aid=93 (Utolsó letöltés: 2021. augusztus 12.)

A romák ábrázolása kortárs magyar filmekben

Beszélő, 2003. november.
http://beszelo.c3.hu/03/11/10pocsik.htm (Utolsó letöltés: 2013. június 21.)

SZERKESZTŐI MUNKÁK

Nevelésügyek I.

Tranzitblog.hu tematikus száma Hegyi Dórával közösen, szerkesztői bevezető: 2020.12.27.
http://tranzitblog.hu/nevelesugyek-i/

A romák láthatósága. Kortárs képkészítési és képhasználati gyakorlatok. Füzi Izabellával közösen.

Apertúra, 2014. nyár-ősz (IX. évfolyam, 4. szám – X. évfolyam 1. szám.)
https://www.apertura.hu/2014-nyar-osz-tartalom/ (Utolsó letöltés: 2021. december 29.) 

A kultúra mozgó képeinek kutatása, Antropológiai és dokumentumfilm-elméletek

Replika, 2012/4., 81. szám.
http://replika.hu/node/4575

EGYÉB CIKKEK, KRITIKÁK, RECENZIÓK

Akik vagyunk, itt és most. Boglár, Balatonfüred

HVG, A MŰ, 2023. 06. 27.
https://hvg.hu/360/20230627_Akik_vagyunk_itt_es_most__Boglar_szelleme_vagy_kisertete

Belépés „együtt-érző” embereknek. A Capa Központ és a Liget Galéria legutóbbi kiállításairól

Artportal, 2024.04.12.
https://artportal.hu/magazin/belepes-egyutt-erzo-embereknek-a-capa-kozpont-es-a-liget-galeria-legutobbi-kiallitasairol/

(Alkalmazott) kritikai filmoktatás. Verzió dokumentumfilmek egyetemi képzésekben

Korunk, 2023. november, pp. 100-108.

A rasszizmusnak nincs vége

Pannonhalmi Szemle, 2023/3.

A valóságfilmek profetikus jelene

Stőhr Lóránt: Személyesség, jelenlét, narrativitás. Paradigmaváltás a kortárs magyar dokumentumfilmben, Metropolis, 2022/1. pp. 57-61.

„No, it is.” Anómikus tánc (William Kentridge a Szépművészeti Múzeumban)

Artportal, 2022.10.21.
https://artportal.hu/magazin/no-it-is-anomikus-tanc-william-kentridge-a-szepmuveszeti-muzeumban/

Méltán-méltatlanul-méltósággal. Lakner László kiállításáról

Artportal, 2022. 07. 15.
https://artportal.hu/magazin/meltan-meltatlanul-meltosaggal-lakner-laszlo-kiallitasarol/

Beck-olvasókönyv. A megszólalás üres helye. Romológiáról és más dolgokról című könyv szerepe a felsőoktatásban

Tranzitblog.hu, 2021.02.02.
http://tranzitblog.hu/beck-olvasokonyv/

Amerikai emlékezetkultúra. Kritikai útleírás

Műértő, 2020. április-május-június.

Vesztegelés. Snapshotok a karanténból

Tranzitblog.hu, 2020. 04. 24.
http://tranzitblog.hu/vesztegeles-snapshotok-a-karantenbol/

Saját szobák képei. KÉP-ÉLMÉNY. Csoportos kiállítás magyar fotográfusok és gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok részvételével

Balkon, 2019.03. pp. 27-30.
https://balkon.art/home/print/balkon-2019-3-eredeti/

Virginás, Andrea (ed.): Cultural Studies Approaches in the Study of Eastern European Cinema: Spaces, Bodies, Memories.

Apparatus, 2018.
https://www.apparatusjournal.net/index.php/apparatus/article/view/133

Közösségi részvét(el). Eperjesi Ágnes az Inda Galériában

Műértő, 2017. október.
http://www.eperjesi.hu/texts/pocsik-andrea-kozossegi-reszvet-el-muerto-2017-oktober?id=137

Örülök, hogy megismertem. Joy of Surviving – Kaszás Tamás kiállítása a Lisszaboni Calouste Gulbenkian Múzeumban

Artmagazin, 2017.07.05.
https://www.artmagazin.hu/articles/essze/cf6c9bcbc193215f348fecf9ee4f013c

Önazonosak. Művészmagány, asszonymagány

Tranzitblog.hu, 2017.06.24.
http://tranzitblog.hu/onazonosak-muveszmagany-asszonymagany/

Az én Enyedi-filmmágiám

Tranzitblog.hu, 2017.03.18.
http://tranzitblog.hu/az-en-enyedi-filmmagiam/

Surveillance. Secret Police Film Festival. Budapest, October 21–December 2, 2015

Apparatus 2-3.
https://www.apparatusjournal.net/index.php/apparatus/article/view/14/95

Miénk itt a tér és az idő

Tranzitblog.hu, 2016.10.29.
http://tranzitblog.hu/mienk-itt-a-ter-es-az-ido/

Tisztelet az írástudóknak a berlini Monbijou hídon avagy a tudás démokritoszi modelljéről Bán Zsófia új kötete kapcsán

Artmagazin, 2016. 09. 23. 69. lapszám 69. o.
https://www.artmagazin.hu/articles/archivum/11b2bbbc44b36b07038bbede917638cf

A Capa Központ három T-je. Jelentés, 2015. november 17. – 2016. március 13., Capa Központ

Tranzitblog.hu, 2016.02.13.
http://tranzitblog.hu/a-capa-kozpont-harom-t-je/

Nincs ártatlan hely, Romana Thana, Wien Museum, Bécs

Tranzitblog.hu, 2015.05.02.
http://tranzitblog.hu/nincs_artatlan_hely_romana_thana_wien_museum_becs/

COMING OUT LINKÖPINGBEN, Workshop az aktivista tudományos írásról és a személyes névmások használatáról

Tranzitblog.hu, 2015.01.29.
http://tranzitblog.hu/coming_out_linkopingben_workshop_az_aktivista_tudomanyos_irasrol_es_a_szemelyes_nevmasok_helyes_hasz/

Kötet egy világhírű „film-alkimistáról”

Élet és irodalom, LVI. évfolyam, 44. szám, 2012. október 31.

„Filmek, filmi mesék és paramichák”

Vigilia, 2011/3. pp. 227-232.

„Romafilmek és roma filmek”

A Szív, 2011. február

„Az ’ellenőrzött szabadság’ színei, hangjai, ízei, illatai (Német egység a Balatonon – Egy európai történet)”

Pannonhalmi Szemle, 2010 XVIII/4. pp. 117-123.

Megpróbálni a lehetetlent. Dokumentumfilmek a szemlén

Filmtett, 2010.02.06.
http://www.filmtett.ro/cikk/1365/megprobalni-a-lehetetlent-dokumentumfilmek-a-szemlen

Életre ítélve. Börtönfilm, Interjú Martin Koszalka lengyel filmrendezővel

Amaro Drom, 2009. július, pp. 18-19.

Ember a talpán. Kőszegi-Szuhay: Három nővér

Filmtett, 2009.01.31.
http://www.filmtett.ro/cikk/684/ember-a-talpan-koszegi-edit-szuhay-peter-a-harom-nover

Függőségek, vonzások, ellenállások. Pálos György Ali: Mit tudjátok, ki vagyok én

Filmtett, 2009.01.30.
http://www.filmtett.ro/cikk/682/fuggosegek-vonzasok-ellenallasok-palos-gyorgy-ali-mit-tudjatok-ki-vagyok-en

„A mi pharrajimosunk”

Amaro Drom, 2008. augusztus

Modern vándorok Szalay Péter: Nomad Plaza

Filmtett, 2009.01.29.
http://www.filmtett.ro/cikk/678/modern-vandorok-szalay-peter-nomad-plaza-harom-vandor

Félúton. Beszélgetés Kőszegi Edit filmrendezővel

Filmtett, 2008.04.10.
http://www.filmtett.ro/cikk/198/feluton-beszelgetes-koszegi-edit-filmrendezovel

Idén is vót Dialektus

Filmtett, 2008.03.17.
http://www.filmtett.ro/cikk/181/iden-is-vot-dialektus

Ha kudarc, hát legyen kudarc

Amaro Drom, 2008. március

Önjelölt filmrendezők újságíró álruhában

Amaro Drom, 2008. március

Énekes életek filmje. Bereczki Csaba: Életek éneke

Filmtett, 2008.02.03.
http://www.filmtett.ro/cikk/119/enekes-eletek-filmje-bereczki-csaba-eletek-eneke

Nem szól többről. Vági Barbara- Talán Csaba: Maradunk

Filmtett, 2008.02.03.
http://www.filmtett.ro/cikk/120/nem-szol-tobbrol-vagi-barbara-talan-csaba-maradunk

Jó helyen, jó időben lenni a „Google Earth-ön”. Kresalek: Hackni

Filmtett, 2008.01.29.
http://www.filmtett.ro/cikk/105/jo-helyen-jo-idoben-lenni-a-google-earth-on-kresalek-david-hackni

Ledöntött tabuk alá temetve – Bódis Kriszta Falusi románc – Meleg szerelem c. filmjének kritikája

Kalligram, 2007. július

Elrugaszkodási kísérletek. A romafilmek sajátosságairól

Filmtett, 2007.10.15.
http://www.filmtett.ro/cikk/60/elrugaszkodasi-kiserletek-a-romafilmek-sajatossagairol

Interjú Lorna Roth-tal

Amaro Drom, 2007. augusztus

„Az Ismeretlen Ismerős”

Amaro Drom, 2007. július

Az első nagy dobás – Beszélgetés Bogdán Árpád filmrendezővel

Filmtett, 2007.05.15.
http://www.filmtett.ro/cikk/2723/az-elso-nagy-dobas-beszelgetes-bogdan-arpad-filmrendezovel

„Kedves Lányom!” Beszélgetés Szirtes Andrással

Filmtett, 2006.05.15.
http://www.filmtett.ro/cikk/2573/kedves-lanyom-beszelgetes-szirtes-andrassal

Interjú Katrin Seybold német filmrendezőnővel

Amaro Drom, 2006. január

Folt hátán folt

Filmkultúra, 2005/12.

Interjú Želimir Žilnik szerb filmrendezővel

Amaro Drom, 2005.augusztus

Vászongettóink és válogatott cigányképeink

www.film.hu, 2005.07.15.

Roma film és jogvédelem. Beszélgetés Csík Jucival

Filmtett, 2005.07.15.
http://www.filmtett.ro/cikk/2484/roma-film-es-jogvedelem-beszelgetes-csik-jucival

A nagy megmérettetés- Új szempontok az értékelésben? 36. Magyar Filmszemle

Filmtett, 2005.03.15.
http://www.filmtett.ro/cikk/2387/a-nagy-megmerettetes-uj-szempontok-az-ertekelesben-36-magyar-filmszemle-budapest-2005-februar-1-8-dokumentumfilmek

Határokon innen, határokon túl

Filmkultúra, 2005/02.

Valahol Kelet-Európában. Rendezőportrék: Radványi Géza

Filmtett, 2004.03.15.
http://www.filmtett.ro/cikk/2133/valahol-kelet-europaban-rendezoportrek-radvanyi-geza

A „csenyétei trilógia”

Iskolakultúra, 2004. március

Szobrászkodás testtel, térrel, fénnyel és idővel

Filmtett, 2003.12.15.
http://www.filmtett.ro/cikk/999/szobraszkodas-testtel-terrel-fennyel-es-idovel-grunwalsky-ferenc-tancalak

Friss képkalandok

Filmtett, 203.11.15.
http://www.filmtett.ro/cikk/1943/friss-kepkalandok

Mágikus filmek – filmmágiák (Enyedi Ildikóról)

Filmtett, 2003.05.15.
http://www.filmtett.ro/cikk/1876/magikus-filmek-filmmagiak-rendezoportrek-enyedi-ildiko

Az első magyar képíró – Huszárik Zoltán

Filmtett, 2003.03.15.
http://www.filmtett.ro/cikk/1825/az-elso-magyar-kepiro-rendezoportrek-huszarik-zoltan

Dokumentarizmus kortárs iráni filmekben és a hetvenes évek magyar alkotásaiban

Filmkultúra, 2002. január

Felhívás és kihívás

Iskolakultúra, 2002. október

A magyar filmművészet „zárványai”

Filmtett, 2002.06.15.
http://www.filmtett.ro/cikk/1682/a-magyar-filmmuveszet-zarvanyai

FORDÍTÁSOK

David Bordwell: Proppizmus és álProppizmus

Metropolis, 1998. nyár

David Bordwell: Elbeszélés a játékfilmben

Szerk.: Gelencsér Gábor, Magyar Filmintézet, Budapest, 1996.